Tel:
0086-871-63540976
Mobile:
0086-138 8802 2179
E-mail:
[email protected]
Msn Online:
[email protected]
Msg Online:
[email protected]

Liên hệ chúng tôi

Tel: 0086-871-63540976

Mobile: 0086-138 880 22179

E-mail: [email protected]

Địa chỉ:Côn Minh Guandu Town West Village thị trường vật liệu xây dựng 200m

Post: 600628

Bản quyền thuộcVân Nam Côn Minh Nhà máy Máy móc Mine
Địa chỉ:Côn Minh Guandu Town West Village thị trường vật liệu xây dựng 200m
Tel: 86-871-63540976     E-mail: [email protected]